Редакційна політика проекту

Ця Редакційна політика є внутрішньою політикою проекту «Підтримка антикорупційних розслідувань мережі «Блогери за добре врядування», адміністратором якого є ГО «Центр соціальних ініціатив «АТОМ», і стосується сфери управління її веб-платформою “Блогери за добре врядування”.

Веб-платформа спеціалізується та темі громадського контролю за діяльністю органів влади, основний жанр матеріалів – журналістські розслідування.

Ця редакційна політика є додатком №1 до договорів, які укладені в рамках таких проектів:

– BST-19043 від 02.10.2018 р., укладеного між ГО «АТОМ» та Black Sea Trust for Regional Cooperation – a Project of the German Marshall Fund of the United States;

– проекту № 52474 від 03.10.2018 р., укладеного між ГО «АТОМ» та Міжнародним фондом «Відродження»).

Додаток №1 є невід’ємною частиною договорів та є обов’язковим для ознайомлення та підписання кожним учасником/учасницею Мережі «Блогери за добре врядування», а також журналістом/ журналісткою, фрілансером/фрілансеркою, експертом/експерткою, редактором/редакторкою, громадським активістом/активісткою, які планують мати договірні стосунки (отримувати винагороду за надані послуги) у рамках діяльності проекту «Підтримка антикорупційних розслідувань мережі «Блогери за добре врядування».

 1. Юридична відповідальності за поширений контент
  • Ми, автори матеріалів – журналісти, активісти, фрілансери, експерти та редактори, учасники Мережі «Блогери за добре врядування» – усвідомлюємо власну відповідальність за створені журналістські матеріали (журналістські розслідування, блоги, новини, репортажі, інтерв’ю), які опубліковані на веб-платформі http://bloggers4gg.org.ua/, готові захищати свою позицію у суді та нести відповідальність за рішенням суду;
  • Кожен матеріал, що розміщений на веб-платформі http://bloggers4gg.org.ua/, має свого автора та/або редактора, який (які) несе відповідальність за достовірність опублікованої інформації;
  • ГО «АТОМ»за потреби забезпечує юридичну передпублікаційну експертизу матеріалів. Рекомендації та висновки юристів щодо мінімізації ризиків є обов’язковими для врахування автором та редактором. У випадку їх незгоди із висновками та рекомендаціями юристів остаточне рішення щодо публікації матеріалучи частини матеріалу, приймається виконавчим директором ГО «АТОМ»;
  • ГО «АТОМ», в особі виконавчого директора та правління, не несе відповідальності за опубліковані на веб-платформі http://bloggers4gg.org.ua/ авторами журналістські матеріали, якщо вони не пройшли юридичної передпублікаційної експертизи;
 • Опублікування на веб-платформі http://bloggers4gg.org.ua/ спростувань або відповідей (право на відповідь) відбувається на підставі рішення виконавчого директора ГО «АТОМ», погодженого із медіа-юристами;
 1. Професійні стандарти автори журналістських матеріалів та інших поширювачів інформації на веб-платформі http://bloggers4gg.org.ua/

2.1. Кожен факт ми подаємо з посиланням на належне джерело, а кожну думку – з посиланням на конкретного спікера. Не вириваємо цитати з контексту, і не спотворюємо їх зміст;

2.2. Ми не розміщуємо матеріалів із ознаками замовлення від будь-яких суб’єктів (політичних партій, органів місцевого самоврядування та державної влади, бізнесу тощо);

2.3. Матеріали, в яких згадується діяльність громадських організацій, в т.ч. партнерських, та соціальних підприємців, мають містити посилання на проекти, в рамках яких реалізується дана діяльність із вказанням джерел її фінансування (донора проекту);

2.4. Ми здійснюємо перевірку джерел. У тому числі, використовуємо інформацію із соціальних мереж тільки після її перевірки. Інформація з офіційних сторінок органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових (службових осіб відповідно) може бути опублікована без перевірки, але з обов’язковим гіперпосиланням на джерело інформації;

2.5. Ми запрошуємо в якості експертів лише осіб, що займаються даною темою понад три роки та є представниками профільних інституцій. При використанні їхніх цитат ми зазначаємо найменування установи або організації, яку представляє (в якій працює) даний експерт;

2.6. Ми розуміємо, що можемо стати джерелом поширення навмисно створеної недостовірної інформації і беремо на себе обов’язок бути чесними та відповідальними перед аудиторією. У випадку поширення такої недостовірної інформації ми не будемо видаляти матеріал із такою інформацією, а будемо додавати згори роз’яснення ситуації, спростування та вибачення від редакції;

2.7. Ми подаємо результати соціологічних опитувань тільки із вказанням вибірки, географії, похибки, назви організації, яка проводила опитування, питань та часу дослідження. Під час виборчого процесу зазначені відомості подаються згідно вимог чинного закону про вибори;

2.8. Ми робимо все для правдивого, збалансованого і неупередженого висвітлення подій та фактів. Коментар та позиція всіх героїв матеріалу є обов’язковою умовою такого балансу, за виключенням випадків, коли матеріал базується на даних із офіційних реєстрів та веб-сайтів. Якщо автор/редактор зробив все аби отримати коментар, але це не вдалось через поведінку самого героя, про це зазначається у матеріалі;

2.9. Ми дотримуємось принципу поваги до прав людини при висвітленні подій та фактів. Зокрема, презумпції невинуватості та права на приватне життя, не використовуємо веб-платформу http://bloggers4gg.org.ua/ для поширення повідомлень, що пропагують насильство, ксенофобію, дискримінацію та інші форми нетерпимості чи сприяють поширенню ґендерних стереотипів;

2.10. Ми погоджуємось, що виявлення фактів цензури (вимога до авторів текстів від 3-ї сторони погоджувати інформацію перед її публікацією, заборона на її поширення або спонукання до поширення) чи публікація замовних текстів веде до розриву договірних стосунків із автором;

2.11. Підписуючи дану Редакційну політику ми підтверджуємо, що обізнані із Етичним кодексом українського журналіста http://cje.org.ua/ua/code і зобов’язуємось дотримуватись його вимог;

2.12. Ми усвідомлюємо, що необхідність збереження таємниці джерел інформації є не тільки фундаментальним правом журналіста, але і його професійним обов’язком. Враховуючи це, ми вживаємо всіх заходів для захисту джерел, носіїв інформації, будь-яких відомостей, які можуть розкрити джерела. Розуміємо, що такі дані можуть бути отримані тільки слідчими в межах кримінального провадження з санкції суду. Остаточне рішення розкривати чи ні джерела інформації приймається на підставі висновків юристів і практики Європейського суду з прав людини в цій сфері.

 1. Політика гендерної рівності

3.1. Жінки та чоловіки, які мають договірні відновини у даних проектах, мають рівні права та несуть відповідальність за свої дії:

 • Отримують рівну винагороду за рівну працю;
 • Є рівними у доступі до прийняття рішень;
 • З повагою ставляться до колег незалежно від їхньої статі, й не підкреслюють та не роблять наголос на статі іншого співробітника ні у вербальній, ні у письмовій комунікації;

3.2. Кожен автор та редактор нашого проекту при створенні матеріалів керується стандартами ґендерної рівності, які, зокрема включають:

 • Повагу до людської гідності при зображенні жінок та чоловіків у матеріалах;
 • Описання жінок і чоловіків у нестереотипній манері, уникнення стереотипних ролевих зображень;
 • Використання нестереотипних, ґендерно чутливих зображень і фотографій, які відображають ґендерне різноманіття (зображення, що презентують групи людей, мають містити і жінок і чоловіків);
 • Вживання ґендерно чутливої лексики щодо назв посад, статусів, звань жінок і чоловіків, особливо при титруванні, заохочується;
 • Дотримання ґендерного балансу при доборі експертів/експерток, очевидців/очевидець з метою врахування у змісті матеріалів думки жінок і чоловіків;
 • Більше значення мають вчинки цих людей, їх професійний й соціальний статус та досягнення;
 • Утримання від опису фізичного чи сімейного стану людини, якщо це не є принциповим для матеріалу;
 • Уникнення образливих посилань на стать чи сексуальну орієнтацію (посилання на стать та сексуальну орієнтацію у матеріалі, можливі лише тоді, копи це має безпосереднє відношення до теми матеріалу);

3.3. ГО «АТОМ» делегує одного консультанта/консультантку, який/яка підтримуватиме зв’язок з ґендерними експертами/експертками, ґендерними громадськими організаціями, задля консультування у разі виникнення суперечливих ситуацій.

4.Вимоги до журналістських матеріалів, що розміщені на веб-платформі http://bloggers4gg.org.ua/

4.1. Оригінальність авторського матеріалу (розслідування, новина, репортаж та інше):

– Авторський матеріал має бути створений спеціально для публікації на веб-платформі http://bloggers4gg.org.ua/ та не містити запозичених цитат із інших журналістських матеріалів без вказання їхнього першоджерела;

– Всі авторські матеріали повинні стосуватися тематики веб-платформи http://bloggers4gg.org.ua/ та відповідати цій Редакційній політиці.

4.2. Тематика авторських матеріалів:

– Громадський контроль за використанням публічних фінансів (бюджетів усіх рівнів – від бюджету ОТГ до Державного бюджету України);

–  Громадський контроль за прийняттям рішень всіх гілок та рівнів влади (від рішення ОТГ до законів України);

– Висвітлення зв’язків бізнесу та влади на всіх рівнях;

– Висвітлення діяльності антикорупційних інституцій (НАБУ, НАЗК, Антикорупційний суд та інші https://rpr.org.ua/news/derzhavni-instytutsiji-v-antykoruptsijnij-sferi-v-ukrajini-infohrafika/ );

– Висвітлення діяльності громадських організацій та проектів, громадських активістів, що спрямовані на підвищення прозорості та підзвітності органів влади та місцевого самоврядування.

-->